پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
تعرفه‌های ثبت نام

 

 
نوع ثبت نام هزینه
شرکت کننده آزاد 2500000 ريال
شرکت کننده با مقاله 2000000 ريال
اعضای انجمن 1000000 ريال
دانشجویان 1000000 ريال

 

 

شرکت‌های محترم میتوانند مطابق جدول زیر در کنفرانس حضور بهم رسانند.

لازم به ذکر است نام و لوگو شرکت‌های متقاضی در كليه تبليغات كنفرانس و سایت ذکر خواهد شد.

 

سطوح مشارکت سطح یک سطح دو سطح سه
ثبت نام رایگان در کنفرانس 15 نفر 10 نفر 5 نفر
مبالغ مشارکت در کنفرانس 150 میلیون ريال 100 میلیون ريال 50 میلیون ريال