پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

user-controlpanel

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1398/02/31
اعلام نتایج داوری مقالات »
1398/04/10
برگزاری کنفرانس »
1398/06/05
دبیرخانه همایش

تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار، شماره 3، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، انجمن برق آبی ایران

تلفن: 27822044     تلفکس: 27822056

فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 راهنمای نگارش فایل